Hva er en verdistrøm?

En verdistrøm er alle aktiviteter som må til for å gjøre en idé eller en bestilling om til en tjeneste eller et produkt til en kunde

Hva er en verdistrøm?

Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel på en tenkt verdistrøm. Hva ser vi egentlig her?

Tenk deg at hver enkelt tavle du ser her tilhører ett team, og forestill deg at vi starter til venstre i illustrasjonen med en idé. For å kunne levere verdi må vi gå gjennom alle teamene før vi har et ferdig produkt vi kan levere til kunden.

Hvert enkelt team er en del av verdistrømmen, men de har også sin egen prosess og følger den når de skal utføre sitt arbeid. Noen av disse teamene kan for eksempel jobbe etter smidige prinsipper eller rammeverk, mens andre team jobber i tradisjonelle prosjekter.

Uten helhetsbildet optimaliserer vi for god flyt av arbeidet i de enkelte teamene. Ett team kan fungere godt sammen og ha god flyt i arbeidet sitt, men arbeidet blir ikke tilgjengelig for kunden. For å få levert til kunden må andre team verifisere leveransene. Selv om ett team eller flere team fungerer godt, så er det lite fokus på helheten, og noen ganger har vi kanskje heller ikke god oversikt over hva som foregår i de andre teamene.

  • Hvor ligger egentlig ansvaret for hele bildet?
  • Hvem eier verdistrømmen?
  • Hvordan holder vi oversikt over hvordan alt henger sammen?

En verdistrøm trigges av en hendelse som slutter når verdien er levert. Kundens ledetid er tiden fra man er enige om å realisere idéen til den er levert.

Verdistrøm

Jeg tror de fleste av oss har opplevd å jobbe i team hvor vi føler at vi ikke har hele bildet fordi vi er en del av en større verdistrøm.

En verdistrøm inkluderer alle aktiviteter, på tvers av team som vi må utføre for å få levert noe til kunden. Arbeidet kan gjerne starte på forretningssiden hos en salgsavdeling og det må kanskje gjennom økonomiavdelingen før IT-avdelingen begynner å utvikle noe. Når utviklingen er ferdigstilt kan det være at forretningssiden må verifisere leveransen før den leveres til kunden.

Utfordinger vi typisk ser er prioritering på tvers av team, det blir mye koordinering og ventetid i grensesnittene mellom teamene. Derfor er det relevant å se nærmere på verdistrømmen, forstå hvordan vi jobber med helheten og se på hvordan vi kan redusere risiko og ventetid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s